N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פלד אריה

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

במלחמת יוה"כ עלינו לרמה''ג מעין גב לכיוון בני יהודה ורמת מגשימים על זחלמים כפלוגת חרמ''ש בגדוד טנקי שרמן ממלחמת העולם השנייה...

הגענו לחושנייה ביום השני למלחמה במקביל למ''פ אריאל, אלא שמי שעשה שם את מירב העבודה היה דווקא חיל האוויר שהשמיד שם את כל חטיבת הלוגיסטיקה הסורית שהתמקמה בכפר. היו שם מאות הרוגים סורים שנקברו בקברי אחים..

לאחר מכן התמקמנו על הקו הסגול בין המוצבים 110, 111, ותל עכשה עד הפריצה למובלעת הסורית והגענו עד למזרעת בית ג'אן 33 ק''מ מדמשק. שרתתי אז ברציפות כמילואימניק עשרה וחצי חודשים ברציפות! - עד שהשתחררתי.