N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמרית פרץ

חיל השריון
אחר
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

דוד שלי ציון סויסה גיבור ילדות שלי.

לצערי לא זכיתי להכיר, אבל זכיתי לשמוע מי ומה היית וזכיתי להכיר את אמא שלך, דודה תמו והאחיות שלך והאח שלך גבי ז"ל.

תמיד תהיה הגיבור שלנו, תשמור עלינו ועל כולם.

יהי זכרם ברוך ציון היקר וכל נופלי ישראל