N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה שלום

ללא קרב ספציפי

במוצאי יום כיפור קיבלנו צו וביום ראשון בבוקר יצאנו בשיירה ענקית דרומה.

לקראת ערב הגענו לבאלוזה. שם התחלנו בהכנות של התמסחים וגישרי הגלילים להעברה לגזרה המרכזית, תהליך שנמשך מספר ימים.

חטפנו קצת הפצצות של מיגים מצריים בחורשה. תחושה קשה.

היות שהייתי צמוד לקשר בג'יפ המג"ד זוכר את אריק שרון צועק בקשר להתקדם בכל מחיר לגזרה המרכזית. מספר טנקים נקשרו לגלילים לגרירתם לגזרת הצליחה.