N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירה יערי

הייתי חיילת משוחררת כמה חודשים. התגוררתי בערד. שבת יום כיפור, הלכתי ברגל לבקר חברים.

רואה כלי רכב נוסעים.מגיעה לחברים שמספרים מה קורה.

חזרתי לדירה ארזתי תיק ונסעתי לבסיס.

הייתי במרכזיה של הבסיס כל תקופת המלחמה. היו הרבה רגעים קשים. אימהות התקשרו לדבר עם בנם הטייס ואני כבר ידעתי שהוא לא בין החיים.

גם במושב בו התגוררו הוריי קיבלתי מידע על הנופלים וגם מהכיתה שלי ושל אחי. היתה תקופה מאד קשה ועצובה.