N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי כהן

חיל התותחנים

גשר בנות יעקב ולאחר מכן ירי על דמשק עם אהרון אברמוביץ' מנכ"ל משרד החוץ לשעבר עשינו מילואים שבע חודשים ובקרוב יערך מפגש של 50 שנה