N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית להב (לוי)

חיל הרגלים
ללא קרב ספציפי

היה משהו לא ברור עד הסוף, סוג של פחד באוויר…

יום שישי בצהרים ערב יום הכיפורים נשארתי בכוננות בבסיס, שמענו רעש פיצוץ אדיר ועשן גדול התמר לכיוון השמים, מיד נודע לנו ששמו מטען חבלה ברכב של המושל בעזה והוא התפוצץ ועלה לשמים.

כבר אחה״צ נתבקשנו להתחיל להתקשר ולקרוא לחיילנו שיצאו ליום הכיפור לשוב ליחידה ולקרוא לחיילי המילואים, ידענו שהמצרים התחילו להזיז כוחות, אבל לא ידענו מה קורה בחזית הצפונית…