N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נתן שרעבי

חיל הרגלים
חטיבה 35
ואדי מבעוק

היה חייל בשם סולי שלדעתי מגיע לו צל״ש למיטב ידיעתי הוא יצא חי מהמלחמה. מה שזכור לי שהמצרים ירו על הטנקים שהיו איתנו טילי סאגר.

מהירי על הטנקים היו פצועים והוא ללא שהות היה קופץ על הטנק ומחלץ את הפצועים

אני אישית ראיתי אותו פעמיים רץ לטנק עולה למעלה ושולף את הפצועים

סולי היה עוזר רס״פ