N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נחמה רבנר וינברגר

חיל האוויר
ללא קרב ספציפי

הייתי בחופשת שחרור כשפרצה המלחמה. הגעתי לשדה דוב ועליתי על הטיסה לרפידים. הגעתי לבסיס ושמשתי כמוכמת. כל הבסיס היה יחד בבונקר חדש שנבנה. יום אחד הגיעה ידיעה שיחידת קומנדו מצרית תוקפת את הבסיס והצליחה להרוג 2 חיילים טכנאי מכ״מ שעבדו בבסיס. הייתי שלושה שבועות בבסיס.