N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רב"ט צבי נוסבוים ז"ל

חיל השריון
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

החל מהימים הראשונים במלחמה, דרך כך שלא קבלנו כל מידע מוסמך לגבי מה עלה בגורלו של אחי צבי הי"ד - האם נהרג? האם הוא בשבי? או סתם אין לו את היכלות לתקשר עם הבית? עבר דרך הימים שההוא הוכרז כחלל שמקום קבורתו לא נודע ובהמשך, השנה לאחר שנמצא הטנק בו לחם והבאתו לקבורה בבית העלמין בקרית שאול. מאז ועד היום, כ-50 שנה, אני נושאת את זכרו בליבי יום יום. ומה היה קורה אילו לא היה נופל בקרב? יהי זכרו ברוך.