N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק ליפל

חיל השריון
חטיבה 7
ללא קרב ספציפי

הספר "עוז 77" של אביגדור קהלני עשה עלי רושם כביר. קראתי אותו בנשימה עצורה... באחד מדפיו ישנה תמונה של צוות הטנק של קהלני עם סרבלים עם שמות אנשי הצוות.

7 שנים לאחר המלחמה שירתתי ביחידה מיוחדת של חיל האויר. מולי הייתה יחידה מקבילה במטכ"ל. בפגישה עם עמית מיחידה זו, התברר תוך כדי שיחה שהוא שירת כשריונאי במלחמת יום הכיפורים, לאחריה יצא ללימודים וחזר כאיש קבע אקדמאי בתחום העיסוק.

שאלתי היכן שירת בזמן המלחמה ? ענה שהיה בצוות הטנק של קהלני... חזרתי ל"עוז 77" וחיפשתי את התמונה... זה היה גידי, התותחן של קהלני בטנק לאורך כל המלחמה.