N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בלה לרום

חיל השריון
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

לזיכרו של אבי שנפל בתאריך 16.10.1973 ( ביום הולדתו ה 29) הותיר אחריו אישה ותינוקת , שירת בחיל השיריון כמפקד טנק יהי זכרו ברוך