N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ציון בוחבוט

חיל השריון
החווה הסינית

אבא שלי, ציון בוחבוט ז"ל, שנפטר לפני שנתיים, נפצע בחווה הסינית ברגלו.

מי שהגיע לחלץ אותו היה אח שלו, סילבר בר עוז ז"ל.

אבא שלי לא ידע שאח שלו גוייס ואח שלו לא ידע איזה פצוע הוא מגיע לפנות. המפגש שלהם היה מרגש מאד.

אבא שלי מספר שבמלחמה הזאת הזעיקו אותם כששהו בבית הכנסת.

הוא סיפר על הרבה מוות מסביב ונשאר נכה צה"ל עם פציעה ברגל ופלטינה שליוותה אותו עד יום מותו.

הוא תמיד האשים את גולדה מאיר במלחמה ולאורך כל חייו הביע כעס על התנהלותה.