N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זהבה צוק( בן שלמה)

חיל הקשר
ללא קרב ספציפי

ביום הכיפורים הייתי בבית הכנסת. שמענו מטוסים, כשחזרנו הביתה, הדלקנו רדיו ושמענו את סיסמאות הגיוס.

השתחררתי כחודשיים לפני כן משירות באבו רודס. נקראנו להגיע למרכז גיוס בצריפין.

לאט לאט הגיעו עוד ועוד מגוייסים והיינו שם בהמתנה של כמה ימים עם שמועות מהגזרות השונות.

לאחר כמה ימים הוצבנו....אני ,חזרה דרומה, לשארם א-שייח, לקשר.

הייתי צפנית.

את המלחמה הרגשנו באווירה , במתיחות ובהודעות שקיבלנו אך לא פיסית. נוצר הווי של אחידות בין כל היחידות. שירתתי כ 30 ימים במילואים.