N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוטי מוסקוביץ

ללא קרב ספציפי

בסיס פלוגות. נשארתי ביום כיפור בתורנות כדי שאוכל לצאת את כל סוכות. ואז הופיע הסמח"ט לבוש בסרבל שיריונאים (הסמח"ט סא"ל נחמיה דגון ז"ל) ואומר לי שהתחילה מלחמה.

ואז התחילו להגיע מילואימניקים תוך כדי יום הכיפורים והתחילו להעלות אותם על המובילים וחלקם ירדו לסיני בנסיעה על השרשראות.

לאחר יומיים הורידו גם אותי לסיני כי לא היה חשמלאי אחר מילואימניק. הורידו אותי למרות הפרופיל שלי שלא איפשר לי לרדת והתנדבתי.