N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תקוה המון זסלבסקי

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
קרב האוויר הראשון

ערב כיפור, 5/10, יושבים כל החברה אחרי ארוחה מפסקת כשבגדוד היתה כוננות גבוהה מאוד.

מעבירים את הערב בשיחה ואני אומרת לחברה - תארו לכם שפורצת מחר מלחמה. החברה פחות האמינו.

בשתיים עשרה בלילה יצאנו למשמרת לילה במקמ"ר ומרוב עבודה ולחץ רב לא יכולנו להירדם אף לא לשניה. בגמר המשמרת אחרי חפיפה שכהרגלו בהחלפת המשמרת לא יכולנו ללכת לנוח מרוב דאגה. בשעה שתיים בצהריים בדיוק אנחנו עומדים מול שכפצים במבנה רואים את הקרב הראשון של חיל האוויר שלנו מול מטוסי קרב מצרים - והופ נפילת מטוס מצרי.

וכל זה ברפידים אוגדה 252 גדוד קשר 197.

מקווה שלא טעיתי בזכרון שלי...