N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה קופרברג

חיל השריון
חטיבה 600
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בתאריך 15/10/1973 התארגנה החטיבה לפריצה לתעלת סואץ. בהמשך פלוגת אהבה שבה הייתי נקלעה לקרב הקשה בצומת טרטור לקסיקון שגבה מחיר קשה של הרוגים רבים ובנוסף פצועים רבים.

הטנק שלנו העלה פצועים רבים על הטנק על מנת להעבירם לטיפול רפואי בתאג״ד.

הקרב הזה וקרב נוסף שבו התמודדה הפלוגה מול הארמיה השניה ובמשך כמה שעות ירינו את כל הפגזים שהיו בטנק ואולי זה מה שעצר את הצבא המצרי להתקדם.