N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמי ברנזון

חיל הרגלים
אחר
קרב סרפאום

יציאה לסיור לכיוון איסמעיליה.

היתקלות בכוח מצרי מהארמיה השניה בכפר סרפאום. שם נלכדנו והיינו נצורים מספר שעות.

מיד בהתחלה נפגע בארי חוזק ונהרג. את בארי הכרתי מילדות מקיבוץ אפיקים ולאחר מכן שירתנו במילואים באותה חטיבה

ביום כיפור צלחנו ביחד את התעלה ובקרב סרפאום בצד המערבי של התעלה במרחק מטרים ספורים ממני נפגע ונהרג בארי.