N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה ארוניס

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

מלחמת יום הכיפורים הייתה מקשה אחת ארוכה... אבל ברגעי הפוגה הבודדים הייתי רואה את מטוסי פנטום שעברו מעל הבסיס בדרכם לתקיפות בסוריה.

מהבסיס שהיה בנקודה גבוהה הייתי רואה את כל רמת הגולן...

המטוסים היו פותחים את המבערים מעל ראשי ונכנסים לתקיפות של הסורים. ואז הייתי רואה ז'וקים שחורים מתחילים לעוט לעבר המטוסים...טילי ס.א-6.

הפנטומים מתחילים לשבור כדי לברוח מהטילים. שוברים פעם, פעמיים, שלוש... חלק היו מצליחים, אבל חלק היו מתפוצצים באויר... והלב פשוט נצבט ודמעות בעיניים...

ואז אתה שוב חוזר לתפקידך, כי חייבים להמשיך...