N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מרק טל

אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

גיוס מה 7.10.73 שירות עד אמצע פברואר 74

הגדוד של קצ'ה, האוגדה של שרון.

צנחנים מילואים.

לאחר פציעה ואשפוז בתל השומר, בריחה מבית החולים יחד עם עוד שני חברים מהגדוד וחזרה לאיסמעיליה.