N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוריך משה

אגף המודיעין
חטיבה 188
קרבות הבלימה – נפח

הייתי קצין המודיעין של חטיבה 188 החטיבה. התכוננו לפשיטה סורית והיינו ערוכים עם הטנקים שהיו ברמת הגולן לכל אורך הגבול. מולנו הצבא הסורי שהיה ערוך ומוכן התקפית עם מעל ל-1000 טנקים וכ-1500 קני ארטילריה, ציוד גישור ומה לא.

שר הבטחון, הרמטכ"ל סרבו לתגבר את רמת הגולן בעוד החטיבת טנקים ולגייס מילואים.

את הידיעה על כך שתפרוץ מלחמה קיבלתי ישירות מאגף המודיעין במטכ"ל, עידכנתי את המח"ט והמטה וחיכנו לתחילת המלחמה שפרצה.

מדוע נמחק כל התיאור של הלחימה יש עוד הרבה זו עדות ממקור ראשון ממי שהיה שם.