N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חוסה ריכטר ז"ל

חיל הלוגיסטיקה
מפקדת פיקוד דרום
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

בצהרי יום שבת אבא הבחין בתנועת אוטובוסים. כעבור זמן מה הוא חזר הביתה והדליק את הרדיו. ארגן עצמו ובערב גוייס.

לא שמענו ממנו אות חיים שלושה שבועות.

אבא עלה על משאית תובלה ונסע לכוון דרום הארץ נושא תחמושת ומצוות לגדוד צנחנים.

לאחר פריקת המשאית היא הועמסה בגופות חללים בחזרה לעורף הישראלי.

הטלפון הגואל הגיע מכיוון הזמר יהורם גאון שסיפר כי ראה את אבא חי.

מאוחר יותר החלו להגיע גם מכתבים. פעם ראשונה שאבא הגיע הביתה למספר שעות היה כעבור חודשיים. אני כמעט ולא הכרתי אותו, שחור, בעל זקן עבות, רזה מאוד