N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמבר שלמה

אגף המודיעין
מפקדת פיקוד דרום
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

הייתי קצין מודיעין. תפקידי לצפות לעבר השני של התעלה.

במשך השבוע לפני מתקפת המצרים עשיתי סיורים התצפית וביום חמישי לפני העברתי את הסיכום.

מה היה מצד השני שלא נראה לי כתרגיל אלא הכנה למתקפה, לאחר דו"ח כזה קיבלתי הוראה לחזור לתעלה עם כח מתוגבר ולהביא מודיעין.

פיזרתי את הכוחות שלי במוצבים ואני ישבתי במוצב בקנטרה.

ביום שבת פרצה הצלחה בשעה 14:00.

נשארנו כ-3 ימים ואחרי כן יצאנו וכך נתקלנו בכח מצרי.

הסיפור המלא נמצא באתר שלי