N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סיגל ברכה סדוביץ'

חיל השריון
חטיבה 188
כיבוש המובלעת הסורית

סיפורים של אבא שלי ז"ל על המלחמה. על האובדנים הרבים, על מלחמה שלא מאפשרת לך שנייה לעכל את מה קורה סביבך...

מלחמה שבה אבי נעדר מספר שבועות ולא ראה כלל סיכוי לשרוד את התופת סביבו.

זוכרת איך אמר לי פעם איך ראה מולו שורה של טנקים עם חבריו הטובים עולה באש

ואיך עד יומו האחרון הוא לא הבין איך הוא יצא משם חיי.