N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלמה חפיף

חיל השריון

‏הלכנו לחלץ חיילים שנפגעו מפגז בנגמש. הנהג שהיה שם איבד את הראיה

שאר החיילים נפצעו במשך כל זמן החילוץ יורים עלינו ללא הפסקה ואנחנו בזחילה מתקדמים לאט לאט עד שהגענו אליהם

היו שם שישה חיילים