N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמנון שבתאי

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

בזמן המלחמה היתי באבו רודס וישבתי במרכזיה הטלפונית. אז קיבלנו טלפון אדום, הרמתי את הטלפון ואז הודיעו לנו שהמצרים הפציצו את שארם א-שייח'. הלכנו למשרד שלנו העברנו דוחות לפיקוד דרום.

למחרת הגיעו הצנחנים מחטיבת 252 על מנת לתפוס את אנשי הקומנדו המצרי.

לצערי מטוס טופולוב רוסי הטיל צרורות של פגזים והרג 15 צנחנים.

כדובר ערבית סופחתי ליחדה ויצאנו לשטח לתפוס את הקומנדו המצרי

לצערנו המ"פ נהרג והחיילים המשיכו בלחימה לתפוס את אנשי הקומנדו בהצלחה גדולה