N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן גולן

עורף
ללא קרב ספציפי

בשנת 1973 הייתי ילד בגיל 5. דודי נפצע בתעלת סואץ בפריסת גשר הגלילים כתוצאה מהפגזת מטוסים והגיע לבית החולים הדסה עין כרם.

אני זוכר בתור ילד בגן מצייר לו ציורים ועולה עם הורי לבית החולים לבקר את דודי, אבל שלא אחווה את הטראומות של בית החולים היו מעלים אותי לקרית יובל לגן שעשועים למפלצת לשחק שם.

גם היום אחרי 50 שנה כשאני מגיע לאזור פעמיים בחודש ועובר שם, עדיין הזכרונות צפים. אבל לצערי חוויתי את בית החולים שם עם צעקות של הפצועים והמראות המחרידים.

לצערי דודי נפטר לפני 6 שנים ולא זכה לראות את נכדתו מקבלת כנפיים בתור נווטת קרב בחיל האוויר. אני יודע שלא היה גאה ממנו על הדבר הזה

יהיה זכרו ברוך ושלא נדע עוד מלחמות