N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

קוזוקרו רפאל

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

שעה 13:50 בצהריים חייל צעיר ללא שום ניסיון קרבי, שני מטוסי טופולוב מצריים תוקפים את הבסיס בשארם וזו היתה טבילת האש הראשונה שלי.

שכבנו בתוך המחסן המומים ופוחדים עד שהסתיים הארוע כל זה תוך כדי עבודה במחסן הציוד והכנה לגדוד שגוייס והיה בדרך