N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רותי אור

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
כיבוש המובלעת הסורית

כשהאוטובוס מגיע לקחת אותו למלחמה ואני עם שני ילדים בן ובת תאומים בני שנה וארבעה חודשים4

בתאריך 12.10.73 הגיע אחראי הבטחון בקבוץ כנרת להודיע לי שאלוז נפצע.

הגעתי לרמב"ם עם בגדים לקחת אותו הביתה, היה פצוע בינוני, המצב מסתבך ומידרדר במהלך 4 חודשים עד שמת ביום 28.1.74.

במהלך הזמן ששכב פצוע, ביקש "שאחזיר אותו הביתה לכנרת. קברו אותו בנס ציונה לבקשת הוריו.

לפני 3.5 שנים מילאתי את בקשתו האחרונה והבאתי אותו הביתה לבית הקברות בכנרת, אחרי מאבק של 13 שנים.

מתגעגעת אליו ואוהבת אותו