N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה גילת

חיל הרגלים
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

למרגלות תל סקי, היינו כח נ"ט שהיה אמור לבלום שריון סורי. חטפנו הפגזה של מטחי קטיושיות שבה נהרג החובש שלנו הגדודי משה אפלבוים..