N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב שרביט

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

זה קרה בשעה שש בבוקר, התארגנו שני ג'יפים למשימת סיור באזור הדיונות לחיפוש עקבות של קומנדו מצרי שהגיע לפגוע בגשר הגלילים לחציית התעלה מערבה.

סגן נעם התעקש להוביל ראשון את הסיור למרות ששבועיים אחרי היה אמור להתחתן.

נסעתי בג'יפ השני מאחור ולפתע כאילו בלעה אותם הדיונה, לא קיים קו אופק בדיונה וכך הם נשאבו לתוך האשליה כי מדובר בהמשך אך כאמור זה היה תלול כמו סכין חד.

חיפשנו אך ללא הועיל. לנגד עינינו נתגלה מראה מחריד ג'יפ הפוך על חייליו ניגשנו להגיש עזרה אך זה היה מאוחר מידי. נעם שכב ללא רוח חיים הג'יפ שבר את מפרקתו על מה שנותר לי לאמר: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם.

אבל כבד נפל על פלוגת הסיור של המח"ט נתקה ניר הקשר סייר איבד את שפיותו ועזב ואנו שנותרנו הגענו להוריו של נעם להסביר את מה שקרה.