N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צחי חנן

עורף
המתקפה המצרית ביום הראשון

אבקש לשתף תמונות שהחקקו בזכרוני...

נולדתי ב 1966 כך שהייתי בגיל 7 בלבד וגרתי בפתח תקווה.

הזיכרון הראשון, ביום הכיפור ראיתי מחלון בית הורי מסוק בשמיים, מסוק? ביום כיפור? מעל פתח תקווה ??? רצתי לאבי וסיפרתי לו. הוא הנהן בראשו אבל לא הגיב מעבר לכך. הרגשתי שתגובתו הייתה מתוך הבנתו שמשהו לא בסדר.

זיכרון שני, באחד הימים שמענו אזעקה ברחבי העיר. מאחר שלא היה לנו ממ"ד או מקלט, אימי לקחה את אחותי התינוקת, אחי הקטן ממני בשנתיים ואותי למקלט שנמצא מתחת לבית העריה שנמצא שני רחובות מבית הורי. אני הסקרן, עמדתי בפתח המקלט וצופה במטוסי הקרב הטסים בגובה נמוך מעלי...

זיכרון שלישי, באחד הימים דודי מצד אבי שהיה בתותחנים, הגיע לביתנו להפסקה קצרה מהחזית עם חברו לאכול אוכל ביתי. הוא היה מאובק עם מדים ורכב צבאי, קצת נבוך ושמח שחזר לציווליזציה, אפילו לזמן קצר. מאוד שמחנו שהוא בריא, אמי ציידה אותו במזון ביתי לפני חזרתו לחזית.

זיכרון רביעי, אבי חזר מעבודתו, אחי ואני ראינו שהפנסים בחזית הרכב צבועים בצבע כחול. לשאלתנו, הוא סיפר שבני נוער מתנדבים צבעו את הפנסים של כל המכוניות שחנו באותו רכוב והוסיף שהמטרה הייתה לעמם את האורות כדי להקשות על מטוסי האויב.