N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתמר וויסבין

חיל הלוגיסטיקה
חטיבה 217
ללא קרב ספציפי

ביום הכיפורים 1973 בשעה 9:30 החריד את הדממה צילצול טלפון וקיבלתי הוראה: גייס מיידית את הפלוגה שלך (הייתי אז המ״פ). יצאתי מיד למרכז הגיוס שלנו שהיה ממוקם בבית ספר במרכז רמת גן.

כשהיגעתי למקום גיליתי להפתעתי שבגלל חוסר מקום הפכו את אולם ההתעמלות לבית כנסת והמקום היה מלא במתפללים … לא הייתה ברירה, כל חומר הגיוס והטלפונים (לא היו אז טלפונים סלולריים) היו נעולים בארגזי ברזל במקומם הקבוע בירכתי אולם ההתעמלות …ולכן באולם ששימש כבית כנסת פעיל נאלצנו לבצע את הגיוס בעוד התפילה נמשכת…

אני רוצה לספר שבשעות אחה״צ ה המוקדמות היינו מוכנים בימ״ח בקסטינה ועוד באותו לילה הורדנו בבלוזה את הטנקים של חטיבה 217 . .. ובהמשך הובלת טנקים רבות בכל החזיתות. לעולם לא אשכח את גיוס הפלוגה בתוך בית כנסת ותפילה פעילה