N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק ביבס

חיל השריון
חטיבה 500
קרב העיר סואץ

הזיכרון שלי מתחיל באמצע המלחמה

קיבלנו הוראה להיכנס לעיר סואץ, ניכנסנו רגלי נאמר לנו שהעיר ריקה.

כשאחרון החיילים של הפלוגה ניכנס התחילה אש תופת מהחלונות ואז ניפגע הקשר עמוס ניר.

החיילים של הפלוגה תפסו מחסה בכל מיני מקומות, אני תפסתי מחסה מאחורי צמיגים שהיו שם, לאחר מכן ניכנסנו לאחד הבתים ולא יכולנו לצאת, אני וכמה חברים הינו בקומה שניה ושמרנו על עצמנו.

בשלב כל שהוא הסמל אמר לי להחליף את אגמון בתצפית איך שהתחלתי להכנס לחדר נשמע צרור יריות ואגמון ניפגע ונהרג.

במשך היום ניסו לחלץ אותנו עם טנקים ולא הצליחו והרבה חיילים נפגעו.

בלילה המג"ד יעקב חסדאי יצא עם כמה חיילים לראות איך אפשר לצאת משם והם חזרו ואמרו לפלוגה להתארגן ליציאה מהעיר.

תוך כדי יציאה שמענו את החיילים המצרים מסביבנו והם לא הרגישו שאנחנו חיילים ישראלים עד שהיגענו לגדוד הטנקים שקיבלו אותנו בשמחה.