N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מתי וייס

אגף המודיעין

הזיכרון שלי מתחיל בשתים בצהריים כאשר מיגים החלו לירות על מרשל.

לשמחתנו הם ירו על בסיס הדמה.

אני שישבתי במבצעים ירדתי עם כולם לשוחות ומשם המשכנו להתנהל כאשר מסביב מהומה רבתית.

בהמשך פינו את רוב הבנות ואני נותרתי עם צוות המבצעים בבסיס בהרים.

משם התנהלנו והיינו בקשר עם חיילים בכל האיזור.

פעם בשבוע היינו מגיעים לבסיס במרשל וחולפים על שבויים הכלואים תחת גדרות.

מראה קשה שמלווה אותי.