N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבנר כרמי

חיל השריון
חטיבה 679
קרבות הבלימה – נפח

שבת בשעה 14:00 בקיבוץ כפר גלעדי ראינו את המטוסים הסורים בשמי עמק החולה והבנו שהחלה מלחמה רק לא ידענו עד כמה תהיה כואבת.

אביהוא ואני בני אותה כיתה וחברים מיום הולדתינו, שרתנו בחטיבתו של אורי אור, חטיבה 679.

אביהוא שירת כשריונר ואני כאיש מבצעים, אביהוא נפל במחצבת נפח, מקום עבודתו כאזרח, ואסור היה באותה תקופה לומר מי נפל, מי נפל בשבי והיכן נמצאים האחרים

ואני שמרתי את הסוד הכמוס על מותו של אביהוא גם שבני משפחתו, חברי כפר גלעדי הגיעו לחפש אחריו ורק כעבור 30 שנה סיפרתי לבני המשפחה על הסוד שלי.

אביהוא לא נשכח לעולם

אבנר