N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי שפר

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 215
כיבוש המובלעת הסורית

הוצבנו ביום כיפור גדוד 55 בציר חתמ.

המלחמה תפסה אותי לפחות לא מוכן, מקסימום הכינו אותנו ליום קרב

ברגע אחד ביום כיפור בשעה 14:00 התחילה אש תופת ומחכים בורים הטילו פצצות התחלנו המלחמה יום ולילה וירינו אלפי פגזים

במהלך המלחמה נגמרו לנו הפגזים ל 175 ממ והחלפנו קנים ל 203

ממ אורן היה הקעת שלנו ותפקד למופת כל המלחמה כאשר נלחמנו בכניסה למובלעת נורתה לעברנו אש נס ואורן שפיקד על הסוללה והיה עם הראש בחוץ חטף רסיס בראשו ונפל לרגלינו בתוך המפיק

יהי זכרו ברוך