N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אברהם אלמוג

חיל השריון
חטיבה 14
החווה הסינית

סיימתי תפקיד מג"ד כחודש לפני מלחמת יום כיפור, במהלך הכוננות שמשתי בתפקיד חירום כקצין אגם חיל השריון.

כעבור 3 ימים הגיעו אלי לבור בתל אביב רשימות הנופלים, לגדוד 184 בעת הזאת 38 נופלים בניהם המג"ד שאול שלו.

מיד הודעתי לקצין שריון ראשי תא"ל מוטקה ציפורי ז"ל אני חוזר לגדוד.

סידרו לי מטוס וחזרתי לגדוד ב-10.10.73.

פגשתי גדוד מוכה שבור עם מורל נמוך.

ארגנתי את הגדוד מחדש, חזרנו לקרבות כששיאו של הקרב הוא כיבוש החווה הסינית.

החלטתי להוביל את הגדוד בטנק הראשון ולשמש דוגמה אישית, לוחמי הגדוד הלכו אחרי ללא שאלות.

בהמשך לחמנו בקרבות שונים עד להפסקת האש. על חלקי בקרבות עוטרתי בעיטור העוז.

גדוד 184 עוטר ב-8 עיטורי עוז, ב-2 עטורי מופת וב-13 צלשי"ם שונים.

זיכרון זה לכבודם של 80 לוחמיי שנפלו במלחמה זו.