N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי ורשל

חיל השריון
קרבות הבלימה – נפח

ביום שני בצהריים, 8 באוקטובר 1973 שימשתי נהג בטנק המ"פ, רב סרן יוסי שריג הי"ד, כאשר הטנק היה בעמדה מול תל פארס.

בשלב מסויים, הוא הורה לי "ורשל התקדם".

בתחילה השתהייתי, כי נורו טילים לעבר הפלוגה משיפולי התל.

אז המ"פ האיץ בי: "נהג התקדם"! בלית ברירה החילותי לנוע קדימה. תוך עשירית שניה ספגנו טיל שפגע בחזית התובה, בפלטת העיבוי, וניתז לשמיים.כתוצאה מהפגיעה, הגה הטנק התרסק עלי, תוך שאני נפגע בידי, ורגלי.

אנשי הצוות חילצו אותי לאחור, ופונייתי לתאג"ד.

מפקד הטנק, רס"ן יוסי שריג הי"ד, עבר לטנק אחר, ונהרג בהמשך הלחימה.

לא ידעתי על כשרונותיו כמשורר ומלחין.

יהי זכרו ברוך