N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טלי רהב

עורף
ללא קרב ספציפי

ואחד למיליון...מי קיבל את החבילה שלי לחייל האלמוני? אבא שלי שכתב לי מכתב תודה מרגש

אני בת 13 עם אחות תינוקת. אמא בחו"ל ואבא שיוצא למלחמה..שוק טוטאלי...המלחמה בעיצומה, כולנו צמודים לרדיו ולטלוויזיה לכל שבב מידע.

העורף, אנחנו הילדים , כל שיכולים הוא התארגנות של הועד למען החייל- חבילות פינוק לחיילים.

התארגנו כולם בבית הספר ושלחנו לחייל האלמוני להמתיק את יומו.

התרגשות גדולה שגם אנחנו תורמים משהו..החבילות חולקו לחיילים בגזרות השונות.

ואחד למיליון...מי קיבל את החבילה שלי לחייל האלמוני? אבא שלי שכתב לי מכתב תודה מרגש...

בכל המלחמה העקובה מדם, זו היתה לי נקודת אור...גם זה חלק מזכרון מלחמה...