N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה נחמדי

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

התגייסתי ביולי 73.

ביום שישי כינסו אותנו בבה"ד 15 ועדכנו שייתכן ותפרוץ מלחמה בעודנו חניכים בקורס. אם אכן זה יקרה עלינו לחזור מיידית לבה"ד.

בשעה 14:00 בדיוק עם האזעקות והחדשות לבשתי את המדים לקחתי עימי כריך לשבור את הצום ובטרמפים הגעתי לבסיס.

בשבועיים הקשים החלפנו מדריכים שירדו לסיני לבסיסים.

קבלנו תדרוכים יומיים שהציגו שהמדינה בבעיה קשה, וחורבן הבית לפתחנו.

לא הגענו לבתינו במשך 3 שבועות עם דאגה רבה ללוחמים בכל החזיתות.