N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נתן כץ

חיל החימוש
חטיבה 188
כיבוש המובלעת הסורית

שרתתי בחטיבה 188 כבוחן טנקים

ביום ה-6 למלחמה כאשר המצב היה גרוע וחסרו טנקים להילחם איתם נקראתי ע"י רמת פיקוד צפון להגיע למנחת נפח ויחד עם קצין אגם גד 53 עלינו על מסוק ריסוס והתחלנו לחפש טנקים בציר הנפט ודרומה.

מסוק שטסנו בו היה איסור לנחות והטיס היה מרחף מעל הטנק, היתי קופץ על מכסה המנוע רושם מה מצב הכלי. חלק מהטנקים היו ממולכדים אך שהצצתי לתוך הצריך זה היה נורא לראות חברים מהחטיבה ללא רוח חיים.

דיווחנו לסדנא בנפח וזהרוני המ"פ היה שולח יחידת חילוץ וצוותים לפינוי נפקדים.

היו לי רגעים קשים במראות בתוך הכלים אך המשכנו על אף שהסורים ניסו לפגוע בנו למזלנו הטיס ידע איך לשמור עלינו.

קצין האגם ששלח נ.צ לכול כלי עזר לכוון את כוחות החימוש שיצאו לדרך וכך חזרו טנקים לטיפול ולקרב

אני לא מפרט יותר מדי כי גם אחרי שנים קשה לי.

זה רק סיפור אחד מרבים על מה שעברנו אני מגילי המופלג גאווה לי ששרתי בחטיבה 188 וממקימי גדוד 71 מחדש.

נזכור את כולם.