N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גולדהכט אליהו

חיל השריון
חטיבה 600
החווה הסינית

ביום הכיפורים בבוקר הגיע אלינו הביתה וסיפר שגייסו אותו ועליו להתייצב ביחידתו.

נפרדנו לשלום וזו היתה הפעם האחרונה שראינו אותו.

במשך כשישה חודשים לא שמענו ממנו כלום. לא קיבלנו תשובות מה קורה איתו.

במשך שישה חודשים נחשב נעדר. אנחנו מצידינו לא הפסקנו לחפש ולברר בקצין העיר מה עלה בגורלו. לאחר המתנה של כחצי שנה התבשרנו שהוא נהרג בקרב על תעוז טלויזיה.

אליהו נהרג לאחר 3 ימים מפרוץ המלחמה.

נודע לנו שהטנק שלו נפגע והוא נפצע. לידיעתינו כל החיילים שהיו בטנק נהרגו.

כידוע לנו ולדאבוננו מת מפצעיו בשטח.