N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מיכאל דימור

חיל השריון
ללא קרב ספציפי

סיימנו אחזקת קו התעלה מיד אחרי ראש השנה 1973 וגדוד מילואים ירושלמי החליף אותנו.

בקושי עבר שבוע, המדים המכובסים עדיין תלויים לייבוש וטלפון בשעה 10 בבוקר קורא להגיע מיד לימ"ח ברפיח, צפוי "יום קרב".

בסוכות, בעוד שבוע, בת המצווה של בתי ואמרתי לא לבטל. קצין החימוש לקח אותי ישר לרפיח וחזרתי אחרי 179 ימים.

זו הייתה המלחמה הרביעית שלי (קדש, ששת הימים, ההתשה) ואחריה תהיה עוד אחת (לבנון 1). במלחמת השחרור נפצעתי בעקבות הפצצה של מטוס מצרי בתל אביב.

שלום, שלום ואין שלום.