N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק אמויאל

חיל ההנדסה
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

שירתתי בגדוד 601 הנדסה קרבית ובהכרזת הפסקת אש השניה יצאנו לכיוון הק"מ ה-101 כדי להניח מוקשים.

במידה ולא תצלח הפגישה הגענו ליעד ניגש אלי בני המ"פ וביקש שאשאר לשמור על המוקשים שעל המשאיות יחד עם עוד 2 חילים מפלוגה אחרת.

היה לי טרנזיסטור שמצאתי ליד איסמעליה הנחתי אותו על גג של משאית כדי לקלוט משהו וישבתי בחוץ מעשן סיגריה ופתאום אני שומע יריות וכדור אחד מפצח לי את הטרנזיסטור.

נשכבתי מתחת למשאית, החבר'ה החלו חוזרים מהשטח במהירות ואמרו שיש נפגעים ולמרבה הצער בני היה ההרוג בהתקפה הזו.

בני למרות שהיה קצין ומ"פ היה חבר ללא דיסטנס

יהי זכרו ברוך