N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ששי קרן

חיל השריון
חטיבה 679
כיבוש המובלעת הסורית

ששי קרן , מג״ד בחטיבה 679 בפיקודו של אורי אור

לחם בימים הראשונים באיזור סינדיאנה וחושניה בקרבות הבלימה מול הסורים.

בשלב מסויים הטנק שלו חטף פגז והנהג נהרג.

לאחר שאירגן מחדש כוח משמעותי חבר לאורי אור והצטרף לחטיבה .

בכניסה למובלעת הסורית באיזור חאן-ארנבה נפגע הטנק שלו והוא נפצע ופונה לביה״ח זיו.

לאחר כשבועיים עזב את ביה״ח וחזר לפקד על הגדוד שחנה סמוך לחאן- ארנבה.