N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד שהם

חיל השריון
חטיבה 179

ב-12/10/73 נכנס גדוד שיריון שהורכב כולו ממתנדבים שהגיעו למלחמה, למובלעת הסורית דרך קוניטרה, חאן ארנבה.

אני הייתי תותחן בטנק מספר 1 בפלוגה א'.

נסענו אחרי המג"ד נתי והמ"פ אבישאול. היינו 8 טנקים ונכנסנו למארב סורי ליד הכפר נאסג.

במארב הסורי נפגע הנגמ"ש ועוד 5 טנקים. מפלוגה א', נשארנו 3 טנקים.

לא הצלחתי לפגוע בטנקים הסורים כי לא הייתה הנמכה לתותח. הטנקים הסורים היו במארב נמוך מהצי שנסענו עליו.

פלוגה ב' השמידה את הסורים. במקום נתי המג"ד שנפצע בקרב עלה על הטנק שבו הייתי תותחן - עומרי נגב - שהפך להיות המג"ד של כח נתי ואיתו המשכתי את המלחמה במובלעת.

למחרת ב-5 בבוקר ערכנו מארב לחטיבה עירקית ואני פגעתי ראשון בטנק העירקי המוביל ולאחר מכן שאר הכח שהיה מאוגדת לאנר השמיד את החטיבה העירקית.

בהמשך נלחמנו נגד חטיבה ירדנית וכוחות סורים שניסו לפרוץ. שרתנו במילואים במובלעת הסורית עד יום העצמאות.