N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף מלכה

חיל השריון
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

אחי יוסף מלכה ז''ל נלחם במלחמת יום הכיפורים ונפצע כאשר נהדף מהטנק שפגעו בו המצרים.

לצערי אחי נהרג בתאונת דרכים אחרי שנה, וזה הזיכרון שלי. פרסמתי בכתבה את תמונתו על הטנק.

זה חשוב לי מאוד ואני רוצה להודות על הרגע שבו זיהיתי את אחי היקר והאהוב.