N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פיגובי(גוב) דורון

חיל הרגלים
כוח גרנית (חטיבה 261) - צוערי בה"ד 1
ללא קרב ספציפי

צפירת האזעקה בשבת בעת רגילה מקורס קצינים - חזרה מידית לבסיס ויציאה על זחלמים לכיוון מיצרי הג'ידי, במטרה לזהות ציידי טנקים מצריים ולהשמידם.

הזיכרון שמלווה אותי הוא רגש התסכול שלא עשיתי מספיק למען חבריי כי לא הורשינו לחזור ליחידות ובתום המלחמה הוסבנו כצוערי חי"ר לקציני שריון בהנחיית הרמטכ"ל, עקב כמות הנפגעים הרבה בחיל השיריון.