N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ברוך עצמון (הולצמן)

חיל השריון
חטיבה 679
קרבות הבלימה – נפח

את אברהם גרידי פגשתי במחנה יפתח בזמן הכנת הטנקים ליציאה למלחמה. היה חסר לי טען קשר וביקשתי מאבי להצטרף אלי.

נפגשנו בקורס המקצועות בג'וליס ומאז נפרדו דרכנו - אבי לחטיבה 7 ואני לבית הספר לשריון.

ראיתי שאבי מהסס כי בניגוד אלי הוא כבר טעם ימי קרב, אבל הסכים ועלינו לרמת הגולן דרך גשר בנות יעקוב בבוקר ה-7 לאוקטובר.

חלפנו על פני נפח, היה עדיין שקט והצטרפנו לכוח החטיבה בפיקודו של אורי אור.

לאחר שעה קלה ניגש אליי חיים חוצב שהיה מ"פ בחטיבה וביקש להחליף איתי את הטנק כי הטנק שלו דומם וכמקובל בשריון בעל הדרגה הבכירה לוקח את הטנק התקין. נפרדתי מהצוות ואז התקבלה הפקודה לנוע לנפח.

חיים והצוות נתקלו בטנקים סורים ופגעו ב-7 טנקים סורים עד שנפגעו ונהרגו - חיים חוצב המפקד, שריאל בירנבוים התותחן, ואברהם גרידי הטען קשר - זכרונם לברכה.

ומאז, 50 שנה בפרוס הימים הנוראים אני מבקש סליחה מאבי ומשתדל להיות בן אדם ראוי לקורבנם של הנופלים.