N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני אלמוג

חיל ההנדסה
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

יחידת הצליחה - שנינו מדריכים שיוצאים יחד לקורס קצינים (כולם מכירים ושואלים- איך מאפשרים לשני אחים לשרת ביחד באותה יחידה)

ולמרות שלא היתה ביננו קרבת דם היה ברור לכולם - אחים אנחנו.

שנינו מ"מים בפלוגות שונות בגדוד.

אני משתחרר כסמ"פ סירות גומי ואתה יהודה נשאר בקבע עד שמגיעה מלחמת יום כיפור.

אתה כבר סמג"ד ואני עם הפלוגה

נפגשו במצמד - אתה עם הגשר ואני עם הסירות

המטח האחרון לפני הפסקת תפס אותי מתחת ל d9 ואותך בשטח פתוח - דואג שכולם ימצאו מחסה.

אתה, אחי - נשארת בשטח כאשר הגיע הפגז -ואני כואב מאז , נשארתי יתום מאח.